Κανόνες και πληροφορίες συμμετοχής:

–> Hearthstone Tournament @Digital Culture Festival <–