Κανόνες και πληροφορίες συμμετοχής:

–> Overwatch 3vs3 Tournament @Digital Culture Festival <–